foto: meisjes voor het schoolbord in een grid van balletjes
Leer voor je leven

Follow Up School Video Interactie Begeleiding

Follow Up School Video Interactie Begeleiding (SVIB)

shutterstock_634905599_5197


 

Deze follow up bijeenkomsten zijn verplicht gesteld om het diploma geldig te behouden.

Wanneer je een opleiding hebt gevolgd start je vol enthousiasme in jouw nieuwe rol. Alle opgedane kennis en ervaring wil je ten volle benutten. Je vindt het belangrijk op de hoogte te blijven van de laatste trends ontwikkelingen.

Eenmaal in de praktijk ontstaan vaak de meeste vragen. SONedutraining vindt het belangrijk dat je je kunt blijven ontwikkelen en weet dat de uitwisseling van ervaringen met (oud) medestudenten heel waardevol is om blijvend van elkaar te leren.

Voor wie
Iedereen die de SVIB Posthbo-opleiding heeft afgerond. Heb je een soortgelijke opleiding bij een ander instituut gevolgd? Uiteraard ben je dan ook van harte welkom. Je dient bij inschrijving een kopie van het eerder behaalde diploma te overhandigen.

Wat wij horen uit het veld
Van veel 'oud' SVIB-ers horen we de wens om de vaardigheid met de methodiek van SVIB op peil te houden, of dat een en ander is weggezakt en er behoefte is om deze weer wat op te frissen. Het afgelopen jaar zijn we vanuit SONedutraining met groot succes gestart met follow up bijeenkomsten en de reacties hierover zijn uiterst positief.

Inhoud
Bij de inhouden van de bijeenkomsten ligt het accent vooral op de gespreksvaardigheden binnen een zelf in te brengen begeleidingstraject. Daarnaast komt - indien gewenst - ook het analyseren van de klassenopnamen aan de orde. Tevens ontvangen deelnemers (afhankelijk van hoe lang het geleden is dat het certificaat is behaald ) recentelijke informatie over de inhouden en werkwijze van deze begeleidingsmethodiek. Soms voorziet 1 enkele terugkombijeenkomst, soms is meer ondersteuning gewenst in 2 of 3 bijeenkomsten.

Minimale groepsgrootte is 4 (maximaal 5).

Tijden
Woensdagen van 15.00 tot 18.00 uur. (LET OP! geef aan bij het inschrijven onder kolom 'opmerkingen' s.v.p. een 2e of 3e voorkeursdatum op).

Locatie
Bachlaan 11, 7002 MZ Doetinchem. Bij training op locatie worden lestijden en aantal bijeenkomsten in overleg gepland.

Meer weten?

Neem direct contact op.

foto: Niek Zewald

Niek Zewald

Opleider SVIB

School Video Interactie Begeleiding  (S-VIB)

“Wij zijn onszelf genoeg” zei enige tijd geleden Luc Stevens tijdens een conferentie over kwaliteit in het onderwijs.  Hij doelde daarbij op het gegeven, dat leerkrachten over het algemeen prima in staat zijn om zelf de kwaliteit van het eigen functioneren te beoordelen. Deze zienswijze, het uitgaan van kracht,  sluit uitstekend aan bij de wijze waarop leerkrachten naar zichzelf (leren) kijken bij de methodiek van SVIB. De camera en de juiste attitude van de begeleider, realiseren dat de leerkracht vanuit eigen kracht aspecten van handelingsverlegenheid ombuigt naar handelingsbekwaam. SVIB gaat over bewustwording van het eigen handelen en wordt (ondanks dat het in het begin soms spannend is) ervaren als buitengewoon effectief en leerzaam in dagelijks handelen voor de klas. 

drs. N.A.H. (Niek) Zewald 
Directeur bij SONedutraining
Opleider S-VIB.

Deel deze pagina op Google Plus Deel deze pagina op LinkedIn