foto: meisjes voor het schoolbord in een grid van balletjes
Leer voor je leven

Verschil in talent ontdekken en stimuleren

Verschil in talent ontdekken en stimuleren

Elk kind verdient het om vanuit eigen talent te kunnen groeien

Ieder kind is uniek. Ieder kind heeft zijn eigen talenten en kwaliteiten.

Het kunnen ontdekken en ontwikkelen van eigen talenten en kwaliteiten is enorm belangrijk. Belangrijk voor het vormen van een positief zelfbeeld. Belangrijk voor het verder ontwikkelen van vaardigheden om op eigen gebied succesvol te kunnen zijn. Belangrijk voor de maatschappij van nu en van de toekomst. Deze maatschappij vraagt om vaardigheden als samenwerken, creatief denken, kritisch denken, een onderzoekende houding, ondernemend durven zijn. Het onderwijs heeft grote invloed op het ontwikkelingsproces dus is het belangrijk om optimaal af te stemmen op de onderwijsbehoeften van iedere leerling. Hoe kun je jouw onderwijs zo inrichten dat je recht doet aan de talenten en kwaliteiten van elk kind?

Op deze dag krijg je vaardigheden en inspiratie aangereikt om anders te kijken en (in)zicht te krijgen op de mogelijkheden van aanwezige (latente) talenten. Je leert te ontdekken welke talenten in jouw groep aanwezig zijn en op welke wijze je deze talenten kunt gebruiken om elke leerling in zijn kracht te zetten.

Voor wie?
leerkrachten groep 1 tot en met 8, intern begeleiders en schoolteams.

Inhoud

  • Waarom en Hoe van TalentOntwikkeling
  • Vorm geven aan TalentOntwikkeling in de basisschool
  • Meerdere conceptuele modellen en kaders voor talentontwikkleing
  • Gebruik maken van kindgerichte doelen en vaardigheden
  • Van TalentOntwikkeling naar Succesvol leren
  • Pedagogisch didactische hulpmiddelen
  • Gereedschappen voor jou als leerkracht

Duur
1 dag

Deel deze pagina op Google Plus Deel deze pagina op LinkedIn