foto: meisjes voor het schoolbord in een grid van balletjes
Leer voor je leven

Kennismakingscursus SVIB (nieuw)

Kennismakingscursus School Video Interactie Begeleiding (nieuw)

Ik zie ik zie wat jij niet ziet 

Een camera in de klas is geen alledaags gebeuren. Sommige leerkrachten vinden het spannend; ze vrezen wellicht dat minder geslaagde situaties in het nagesprek worden uitvergroot. Video Interactie Begeleiding (beeldcoaching) werkt echter juist andersom. Het is een heel krachtige coachingsmethodiek, die je enerzijds bewust maakt van patronen en je anderzijds vanuit eigen kracht laat zien en ervaren hoe situaties beter kunnen verlopen. Achteraf zeggen nagenoeg alle professionals dat het SVIB-traject een cadeautje was. Video Interactie Begeleiding kun je inzetten op verschillende domeinen, zoals interactie, klassenmanagement en instructie.

Tijdens de kennismakingscursus School Video Interactie Begeleiding ga je in kleine groepen praktisch aan de slag met het begeleiden van een leerkracht of onderwijsondersteuner in een onderwijsleersituatie. Je leert filmen in de klas, analyseren wat de beelden vertellen en vervolgens bespreken wat je hebt ontdekt. Tegelijkertijd is deze kennismakingscursus een mogelijke opstap naar de post-hbo-opleiding SVIB.

Voor wie?
Intern begeleiders, ambulant begeleiders en opleiders in school.

c0180_in_gesprek_met_ouders_280

Inhoud

  • gericht filmen vanuit een vraagstelling;
  • analyseren van de beelden;
  • reflecteren via beeld;
  • begeleidersvaardigheden passend bij activerend coachen.

Duur
5 dagdelen van 3 uur 

Meer weten?

Neem direct contact op.

foto: Niek Zewald

Niek Zewald

Opleider SVIB

School Video Interactie Begeleiding  (S-VIB)

“Wij zijn onszelf genoeg” zei enige tijd geleden Luc Stevens tijdens een conferentie over kwaliteit in het onderwijs.  Hij doelde daarbij op het gegeven, dat leerkrachten over het algemeen prima in staat zijn om zelf de kwaliteit van het eigen functioneren te beoordelen. Deze zienswijze, het uitgaan van kracht,  sluit uitstekend aan bij de wijze waarop leerkrachten naar zichzelf (leren) kijken bij de methodiek van SVIB. De camera en de juiste attitude van de begeleider, realiseren dat de leerkracht vanuit eigen kracht aspecten van handelingsverlegenheid ombuigt naar handelingsbekwaam. SVIB gaat over bewustwording van het eigen handelen en wordt (ondanks dat het in het begin soms spannend is) ervaren als buitengewoon effectief en leerzaam in dagelijks handelen voor de klas. 

drs. N.A.H. (Niek) Zewald 
Directeur bij SONedutraining
Opleider S-VIB.

Deel deze pagina op Google Plus Deel deze pagina op LinkedIn