foto: meisjes voor het schoolbord in een grid van balletjes
Leer voor je leven

Master Passend Meesterschap

Master Passend Meesterschap

circel_open_avond_2019_235Vind jij het ook belangrijk om passend onderwijs aan alle kinderen te bieden, aansluitend bij hun kwaliteiten en mogelijkheden? Wil jij ook een betrokken leraar zijn, die goed met complexe situaties in de groep om kan gaan? De Master Passend Meesterschap leidt je op tot een deskundige professional die met een flexibele en onderzoekende houding adequaat kan handelen in complexe onderwijssituaties. Passend onderwijs met hart en ziel! Speerpunten in de masteropleiding zijn: omgaan met diversiteit, goed onderwijs voor alle leerlingen, uitgaan van ontwikkelingsmogelijkheden, samenwerken in team en keten, persoonlijk leraarschap en een onderzoekende houding.


De master Passend Meesterschap past in het beleid van het ministerie van Onderwijs om te zorgen voor hoger gekwalificeerde leraren in scholen. Deze masteropleiding is een logisch vervolg op de bacheloropleiding Leraar basisonderwijs. Je wordt opgeleid tot een excellente leraar. Daarnaast is een master degree voor veel besturen een voorwaarde om door te stromen naar een hogere functieschaal.


Voorwaarden voor toelating:

• ten minste een afgeronde bacheloropleiding voor het onderwijs;

• een werkplek die voldoet aan de eisen van de leerwerkplek.

(zie master Leren & Innoveren)

Het merendeel van deze opleiding kun je in Doetinchem volgen. 40% van de opleiding vindt plaats in Zwolle en/of digitaal.


Meer informatie over deze master:
www.iselinge.nl/masterpassendmeesterschap

Deel deze pagina op Google Plus Deel deze pagina op LinkedIn