foto: meisjes voor het schoolbord in een grid van balletjes
Leer voor je leven

Onderzoekend en ontwerpend leren

Onderzoekend en ontwerpend leren in de basisschool

De Wereld in je broekzak

In het onderwijs vinden wij het belangrijk dat leerlingen gevolg geven aan hun nieuwsgierigheid, cognitief kritische vragen stellen, creatief handelen én probleemoplossend vaardig zijn.

Al deze vaardigheden vormen de belangrijkste voorwaarden voor het onderzoekend en ontwerpend leren van leerlingen in de basisschool.

Het aanbod ‘De Wereld in je broekzak’ richt zich op het stimuleren van het onderzoekend en ontwerpend leren van leerlingen bij het leren van de wereld om hen heen. Als leerkracht leert u onderwijs te ontwikkelen waarin kinderen zich kunnen verwonderen, een onderzoekende houding hebben, veel vragen stellen, betrokken zijn en uitgedaagd worden. In de cursus wordt u geleerd onderwijs te ontwerpen waarin leerkrachten de kinderen en elkaar inspireren. Onderwijs waar gestimuleerd wordt dat de leerlingen en leerkrachten out of the box kunnen èn mogen denken. Als leerkracht wordt je vaardig in het gebruik van een didactiek die actief vorm geeft aan leren onderzoeken, openbreken van concepten en het vormen van nieuwe ideeën. De cursus leert u vorm te geven aan innovatief onderwijs waarin een onderzoekende houding van de leerlingen en de leerkrachten en omgevingsonderwijs regel zijn; geen uitzondering.

Door het ondergaan van de cursus wordt je zelf ook gestimuleerd op een onderzoekende en ontwerpende wijze een fenomeen binnen het vakgebied uit te werken.  In de cursus is de werkelijkheid/omgeving van het kind het gebruikelijke vertrekpunt om een relatie te leggen met het vakgebied. Die werkelijkheid is te beschrijven in fenomenen: processen, artefacten en zienswijzen die zich, na een leerproces, kunnen ontwikkelen tot inzichten in het vakgebied. Binnen aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek zijn er allerlei fenomenen die verwondering wekken en aanleiding geven nader te bestuderen.  

Wij willen graag met u een onderzoekend en ontwerpend leren aanbod voor de leerlingen bij u op school ontwikkelen. Doet u mee?

Deel deze pagina op Google Plus Deel deze pagina op LinkedIn