foto: meisjes voor het schoolbord in een grid van balletjes
Leer voor je leven

Post-hbo-opleiding: Rekenco÷rdinator

Post-hbo-opleiding: Rekenco÷rdinator

shutterstock_73217605_rekencordinator_4992

Let op: startdatum nog niet bekend (ná zomer 2019).

Moeten we overstappen op een volledig digitale methode? Wat moet onze school met dyscalculie? Hoe gaan we om met ‘Passende Perspectieven’? Wat hebben de referentieniveaus onze school te zeggen? En hoe dagen we sterke rekenaars uit en hoe ondersteunen we zwakke rekenaars? Als Coördinator Rekenen kun je antwoord geven op deze vragen en lever je een wezenlijke bijdrage aan de ontwikkeling van de school. circel_open_avond_2019_235


Voor wie?

Leerkrachten (speciaal) basisonderwijs.


Inhoud

In de opleiding ga je aan de slag met:

  • vakdidactische inzichten en leerlijnen in het reken-wiskundeonderwijs;
  • actuele thema’s als de referentieniveaus rekenen;
  • het protocol Ernstige Reken-Wiskundeproblemen en Dyscalculie (ERWD);
  • bovenpresteerders in de reken-wiskundeles;
  • het ondersteunen van collega’s bij het realiseren van interactief, rijk en uitdagend reken-wiskundeonderwijs in de dagelijkse lespraktijk;
  • het informeren van collega’s over de nieuwste ontwikkelingen, ideeën en materialen;
  • het initiëren en mede vormgeven van kwaliteitszorg en schoolbeleid op het gebied van het onderwijs in reken-wiskunde;
  • het enthousiasmeren van collega’s voor het vak reken-wiskunde;
  • het onderzoeken en stimuleren van resultaatgerichtheid bij het reken-wiskundeonderwijs.

Programma
In de eerste helft van de opleiding ligt de nadruk op ontwikkeling van je persoonlijke competenties. In de tweede helft blijven gecijferdheid en vakdidactiek belangrijke pijlers, maar nu in relatie tot collegiale consultatie en rekenbeleid.

Intake
Voor de start van de opleiding heb je een intake met je docent.

Door jouw directie moet je in staat worden gesteld om de opleiding te volgen, een rekenbeleidsplan te maken en activiteiten uit te voeren die horen bij de taak van rekencoördinator. Daarom nodigen we bij het intakegesprek ook de directeur van jouw school uit, om zo de directe lijn naar de praktijk te borgen.


Cursusplaats Doetinchem. Cursusdata:

(9 januari is een fictieve datum.....de juiste planning volgt)

Alle dagen van 15.00 tot 20.30 uur.

Iselinge Hogeschool, Bachlaan 11 te Doetinchem.


Portfolio
Je bouwt een portfolio op met uitwerkingen van praktijkopdrachten en de ontwikkeling van het rekenonderwijs op je school. Dit portfolio en de feedback van de docent(en) zijn de basis voor je eindbeoordeling.


Na de opleiding
Als je deze opleiding hebt afgerond kun je als rekencoördinator een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het reken-wiskundeonderwijs op jouw school.


Vooropleiding

Pabo-opleiding of hbo-opleiding pedagogiek.


Diploma

Na afronding ontvang je het officieel erkende post-hbo-diploma Rekencoördinator van het Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland en word je ingeschreven in het Abituriëntenregister.


Duur

Gedurende het schooljaar zijn er negen studiedagen waarvan er drie besteedt worden aan een voortgangsassessment, een eindassessment en presentaties.


Studielast

De studielast bedraagt 300 uur.


Prijs

De genoemde prijs is inclusief een maaltijd  en exclusief literatuur en materiaalkosten. De materiaalkosten bedragen € 50,-. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De lerarenbeurs bekostigt alleen master en bacherlor opleidingen. Wist je dat er ook andere mogelijkheden zijn waarin het ministerie de mogelijkheid biedt om opleidingen te volgen? Een van de opties is het levenlanglerenkrediet.

Met ingang van studiejaar 2017 – 2018 kan iedereen tot 55 jaar die geen recht meer heeft op studiefinanciering geld lenen om collegegeld of lesgeld te betalen: het Levenlanglerenkrediet. Zij kunnen dan tegen gunstige voorwaarden hun les- of collegegeld lenen als zij een opleiding in het mbo of het hoger onderwijs volgen.

Voor meer informatie ga naar www.rijksoverheid.nl.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wanneer je de opleiding bij ons volgt dan weet je dat onze opleiding gecertificeerd is en dat ons instituut onder de naam Iselinge lid is van het landelijk netwerk pabo hogescholen. De deelnemers komen in het landelijk register.
Voor meer info ga naar www.registeropleidingen.nl

c0862_rekencoordinator_381


Meer weten?

Neem direct contact op.

foto: Frida Meints

Frida Meints

Docent SON, rekenspecialist

Frida Meints is senior specialist Het Jonge Kind met veel ervaring in de praktijk. Frida Meints is directeur van een basisschool en heeft een eigen weblog over rekenspelletjes.

Frida: "Wat er ook speelt in een land, laat het vooral de kinderen zijn!"  is mijn persoonlijke motto! Ik vind het belangrijk dat kinderen kunnen spelen. Door spelen oefenen kinderen allerlei vaardigheden die helpen bij het (schoolse) leren. Ik merk dat er gelukkig weer meer aandacht komt voor spel. Men ontdekt welke krachten er in spel worden aangeboord.  Mijn tweede motto is "Kinderen verleiden tot leren". Spel is een hulpmiddel om dat verleiden tot leren vorm te geven. In de cursus- en scholingsbijeenkomsten van het SON zal ik altijd de link naar deze spreuken leggen. Cursisten gaan naar huis met veel kennis, maar ook met allerlei praktijkvoorbeelden die ze morgen in hun groepen kunnen inzetten! Onderbouwt met een theoretisch kader!


Deel deze pagina op Google Plus Deel deze pagina op LinkedIn