foto: meisjes voor het schoolbord in een grid van balletjes
Leer voor je leven

Specialist HoogBegaafdheid en Differentiatie

Post-hbo-opleiding: Specialist HoogBegaafdheid en Differentiatie

specialist_hoogbegaafdheid__differentiatie_504

Als expert op het gebied van hoogbegaafdheid en differentiatie kun je het beleid van het onderwijs aan het hoogbegaafde kind vormgeven. Tijdens de opleiding voer je een praktijkgericht onderzoek uit op het gebied van hoogbegaafdheid en differentiatie. Je leert een initiërende en stimulerende rol met betrekking tot hoogbegaafdheid aan te nemen. Als specialist ben je het aanspreekpunt voor collega’s en ouders en stem je jouw taken af met directie en het docententeam. De eenjarige opleiding Specialist hoogbegaafdheid en differentiatie (SHBD) biedt een stevige basis voor deze taak.

circel_open_avond_2019_235


Voor wie?

Leerkrachten (speciaal) basisonderwijs, intern begeleiders, directieleden.


In de opleiding ga je aan de slag met:

  • hoogbegaafdheid herkennen en diagnosticeren;

  • wat kunnen wij hoogbegaafde kinderen bieden?

  • aanpak en didactiek hoogbegaafde kinderen;

  • differentiatie in de reguliere klas;

  • welke materialen zijn er? Hoe zet je die in?

  • wat doe je in de klas en wat zou je eventueel in een plusklas kunnen aanbieden?

  • leerkrachtgedrag en hoe kan de specialist HBD dit ondersteunen door het toepassen van het ijsbergmodel?

  • op welke persoonlijkheidskenmerken (op leerling- en leerkrachtniveau) moet je als specialist zicht hebben om interventies succesvol te kunnen laten verlopen?

  • hoe spelen de invloeden van de omgeving (medeleerlingen, ouders/het gezin) een rol in de begeleiding van hoogbegaafde kinderen?

Intake

Voor de start van de opleiding heb je een intake met je docent. We zoeken in de opleiding voortdurend de verbinding met de praktijk waarin je als specialist werkt. Daarom nodigen we bij het intakegesprek ook de directeur van jouw school uit, om zo de directe lijn naar de praktijk te borgen.


Vooropleiding
Pabo-diploma of hbo- opleiding pedagogiek.

Diploma
Na afronding ontvang je het officieel erkende post-hbo-diploma specialist hoogbegaafdheid en differentiatie van het Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland(CPION) en word je ingeschreven in het Abituriëntenregister.

Duur

De opleiding bestaat uit twaalf bijeenkomsten van vijf uur. (in tegenstelling wat in de gids is genoemd.)


Klik hier voor deg uitgebreide informatie over de thema’s en praktische informatie.


Studielast

De studielast bedraagt 300 uur.

Diploma
De opleiding is geregistreerd bij de Stichting Post Hoger Beroepsonderwijs Nederland (SPHBO). U ontvangt na afronding het diploma post-hbo en u wordt ingeschreven in het Abituriëntenregister.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Subsidie voor passend onderwijs aan het hoogbegaafde kind

Slob benadrukt dat passend onderwijs gaat over alle leerlingen met een ondersteunings- of ontwikkelvraag. ‘Dat zijn niet alleen leerlingen met een beperking of een leerprobleem, maar ook leerlingen met een ondersteuningsvraag die voortkomt uit hun (hoog)begaafdheid’, zo staat in zijn brief.

De subsidieregeling waarmee de minister komt, is bedoeld voor de samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs en schoolbesturen, omdat die ook dit vlak verantwoordelijk zijn voor een dekkend onderwijsaanbod in hun regio.

De subsidie kan volgens de minister bijvoorbeeld worden gebruikt voor het aanstellen van experts op het gebied van hoogbegaafdheid of het organiseren van een tussenjaar voor slimme leerlingen voor wie de basisschool niet meer voldoende uitdaging biedt maar die nog niet toe zijn aan het voortgezet onderwijs.

Hoe de subsidieregeling er precies uit komt te zien, is nog niet bekend. Wat al wel duidelijk is: het wordt een regeling op basis van 50 procent cofinanciering.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Planning schooljaar 2019-2020 te Doetinchem:

17-9-2019  dinsdag 15.30-20.30
1-10-2019  dinsdag 15.30-20.30
29-10-2019  dinsdag 15.30-20.30
12-11-2019  dinsdag 15.30-20.30
26-11-2019  dinsdag 15.30-20.30
10-12-2019  dinsdag 15.30-20.30
7-1-2020  dinsdag 15.30-20.30
21-1-2020  dinsdag 15.30-20.30
4-2-2020  dinsdag 15.30-20.30
31-3-2020  dinsdag 15.30-20.30
14-4-2020  dinsdag 15.30-20.30
12-5-2020  dinsdag 15.30-20.30

Verdiepingsdagen

Na afloop van de opleiding bieden wij bij het volgende jaar verdiepingsdagen. Dit wordt in overleg met de groep georganiseerd.

Deel deze pagina op Google Plus Deel deze pagina op LinkedIn