foto: meisjes voor het schoolbord in een grid van balletjes
Leer voor je leven

Post-hbo-opleiding Taalco÷rdinator

Post-hbo-opleiding:Taalco÷rdinator

shutterstock_152899805_taalcoordinator_6000

 

Data schooljaar 2019-2020 onderaan deze site. 

 

Wil je de kwaliteit bewaken van het taalonderwijs? En straks je collega’s ondersteunen en enthousiasmeren op het gebied van taalonderwijs? Wil je veranderingen op planmatige wijze realiseren? In de opleiding leer je alles over taalbeleid, interactief taalonderwijs en enthousiasmeren van collega’s.


circel_open_avond_2019_235

Voor wie?

Leerkrachten primair of speciaal onderwijs.


Inhoud

Binnen de post-hbo-opleiding tot taalcoördinator draait het om het ontwikkelen van kennis, kunde en vaardigheden waarmee je de onderwijskwaliteit op het gebied van geletterdheid en taalvaardigheid helpt versterken. De thema’s in de opleiding betreffen: taalonderwijs aan vier- tot veertienjarigen in het basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs.


In de opleiding is aandacht voor de volgende taken van de taalcoördinator:

 • het ondersteunen van collega’s bij het realiseren van interactief, rijk en uitdagend taalonderwijs in de dagelijkse lespraktijk;
 • het informeren van collega’s over de nieuwste ontwikkelingen, ideeën en materialen (o.a. Referentiekader, tussendoelen, leerlijnen en ICT-gebruik);
 • het initiëren en mede vormgeven van kwaliteitszorg en schoolbeleid op het gebied van taalonderwijs;
 • het enthousiasmeren van collega’s voor het vak taal;
 • het onderzoeken en stimuleren van resultaatgerichtheid bij het taalonderwijs.

We hebben ervoor gekozen de opleiding voortdurend te verbinden met de onderwijspraktijk waarin je als taalcoördinator werkt. Je gaat tijdens de opleiding aan de slag met het gericht verbeteren van het taalonderwijs en voert activiteiten uit in de eigen school. Omdat dit de organisatie van de school raakt, is de betrokkenheid van de schoolleiding van belang.

 

De ontwikkeling van de taalcoördinator binnen de opleiding richt zich op:

 • interactief taalonderwijs (mondelinge communicatie, beginnende en gevorderde geletterdheid en woordenschat);
 • onderzoek en ontwikkeling van taalbeleid;
 • collegiale consultatie.

Het curriculum is uitgewerkt in vijftien thema’s. Aan het begin van de opleiding ligt de focus op de inhoud van geletterdheid en taalvaardigheid. Daarnaast verdiep je jezelf in de schoolorganisatie en ontwikkel je jezelf richting het coachen van collega’s en het vormgeven van beleid op schoolniveau.

Vragen daarbij zijn:

 • Wat hebben mijn collega’s nodig om hun taalonderwijs te verbeteren?
 • Hoe enthousiasmeer ik mijn team voor taalonderwijs?
 • Hoe zet ik onderzoek in om vragen te beantwoorden over bijvoorbeeld de verhoging van onderwijsopbrengsten?
 • Hoe komen we als school tot een breed gedragen taalbeleid?

De opleiding is modulair van opzet, met een doorlopende lintmodule die jouw professionele ontwikkeling borgt. We maken gebruik van didactisch-effectieve opleidingsmethoden. Je maakt deel uit van een professionele leergemeenschap dat een actieve leer- en ontwerphouding van je vraagt.


Vooropleiding
Pabo-diploma of hbo- opleiding pedagogiek.


Diploma

Na afronding ontvang je het officieel erkende diploma taalcoördinator van het Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION) en word je ingeschreven in het Abituriëntenregister.


Duur

De opleiding tot taalcoördinator bestaat uit tien bijeenkomsten van vijf uur en een intakegesprek. Daarnaast verricht je zelfstudie, voer je praktijkopdrachten uit in de eigen school en neem je deel aan intervisiebijeenkomsten met medecursisten. Tevens werk je vanuit jouw opleidings-POP en portfolio aan de eigen competentieverwerving.


Prijs
De genoemde prijs is inclusief koffie/thee/fris en een maaltijd en exclusief literatuur.

 

Studielast

De studielast bedraagt 300 uur.


Planning schooljaar 2019-2020:

dinsdag 17 september 2019 (intakegesprekken)

dinsdag 1 oktober 2019 van 15.30 tot 21.00 uur 

dinsdag 5 november 2019 van 15.30 tot 21.00 uur 
dinsdag 26 november 2019 van 15.30 tot 21.00 uur 
dinsdag 17 december 2019 van 15.30 tot 21.00 uur 
dinsdag 7 januari 2020 van 15.30 tot 21.00 uur 
dinsdag 4 februari 2020 van 15.30 tot 21.00 uur 
dinsdag 3 maart 2020 van 15.30 tot 21.00 uur 
dinsdag 7 april 2020 van 15.30 tot 21.00 uur 
dinsdag 12 mei 2020 van 15.30 tot 21.00 uur 
Presentatie dinsdag 23 juni 2020 van 15.30 tot 21.00 uur

 


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De lerarenbeurs bekostigt alleen master en bacherlor opleidingen. Wist je dat er ook andere mogelijkheden zijn waarin het ministerie de mogelijkheid biedt om opleidingen te volgen? Een van de opties is het levenlanglerenkrediet.

Met ingang van studiejaar 2017 – 2018 kan iedereen tot 55 jaar die geen recht meer heeft op studiefinanciering geld lenen om collegegeld of lesgeld te betalen: het Levenlanglerenkrediet. Zij kunnen dan tegen gunstige voorwaarden hun les- of collegegeld lenen als zij een opleiding in het mbo of het hoger onderwijs volgen.

Voor meer informatie ga naar www.rijksoverheid.nl.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wanneer je de opleiding bij ons volgt dan weet je dat onze opleiding gecertificeerd is en dat ons Instituut onder de naam Iselinge lid is van het landelijk netwerk pabo hoge scholen. De deelnemers komen in het landelijk register.
Voor meer info ga naar www.registeropleidingen.nl

c0865_taalcoordinator_381

Deel deze pagina op Google Plus Deel deze pagina op LinkedIn