foto: meisjes voor het schoolbord in een grid van balletjes
Leer voor je leven

Jonge Kind Specialist (Post-hbo-opleiding)

Post-hbo-opleiding Jonge Kind Specialist

190114_isac_pierson_hengelo-5567_5472

Data voor schooljaar 2019-2020 staan onderaan deze pagina vermeld.

Echt iets voor jou?

 • Je werkt als leerkracht in groep 1 en/of 2 van het basisonderwijs.
 • Je wilt kleuters op een speelse manier stimuleren en een rijke leeromgeving creëren.
 • Je wilt je onderwijs onderbouwen vanuit de literatuur.
 • Je wilt de specialist binnen het onderwijsteam worden en het onderwijsbeleid aan jonge kinderen mee vormgeven.
 • circel_open_avond_2019_235

 

Inhoud

In deze competentiegerichte opleiding wordt de theorie aan de praktijk verbonden. Het gaat in de opleiding over:

 • onderwijsvisies;
 • werken met doelen en leerlijnen in relatie tot de pedagogische-didactische benadering van jonge kinderen;
 • basiscommunicatie met jonge kinderen;
 • spel en hoeken;
 • organisatie;
 • sociaal-emotionele ontwikkeling;
 • rekenen en taal in de context van het beredeneerd aanbod.

 

Leerteams

Werken in leerteams maakt deel uit van de opleiding. Elk leerteam kiest een van de volgende thema’s voor onderzoek en verdieping:

 • sociale media en kleuters;
 • creativiteit en muziek;
 • bewegingsactiviteiten en sensomotorische ontwikkeling;
 • wereldoriëntatie;
 • wetenschap en techniek;
 • ouderbetrokkenheid;
 • verandermanagement.

De leerteams presenteren de eindresultaten van het onderzoek en de verdieping aan elkaar, hierdoor vindt kennisoverdracht plaats.

 

Lerend netwerk

Het opzetten van een lerend netwerk binnen het onderbouwteam van je school of met een voorschool maakt eveneens deel uit van de opleiding.


Meesterstuk

Je eindproduct is een Meesterstuk waarin je reflecteert op je eigen handelen in de praktijk aan de hand van de opdrachten die je tijdens de opleiding hebt uitgevoerd.


Na de opleiding

Als je deze opleiding afgerond hebt, ben je in staat een beargumenteerd onderwijsaanbod voor het jonge kind te ontwikkelen en vorm te geven in de praktijk. Je doet dit vanuit een onderbouwde visie op de ontwikkeling van het jonge kind. Je kent de leerlijnen en weet hoe de ontwikkelingen van het jonge kind te observeren en te registreren in het leerlingvolgsysteem van de school. Op grond van de signalering ben je in staat om een plan van aanpak te maken, met oog voor de eigen

pedagogische- en didactische aanpak van het jonge kind. Door het opzetten van een lerend netwerk leer je hoe je binnen jouw team kennisoverdracht kunt realiseren.


Vooropleiding

Pabo-diploma of hbo-opleiding pedagogiek.

 

Diploma

Na afronding ontvang je het officieel erkende Jonge Kind Specialist-diploma van Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland en word je ingeschreven in het Abituriëntenregister.

 

Duur

De opleiding bestaat uit tien bijeenkomsten van vijf uur, een intake gesprek, voortgangs-en eindassessment. De opleiding wordt gegeven op Iselinge Hogeschool, Bachlaan 11 te Doetinchem.


Studielast

De studielast bedraagt 350 uur.


Vierogen beleid

Bij de eindopddrachten van alle post-hbo-opleidingen wordt het vierogen beleid gehanteerd. Dat wil zeggen dat er naast de docent die het onderzoek begeleidt (de 1e beoordelaar) een 2e beoordelaar wordt ingezet om de definitieve beoordeling te bepalen.


Vrijstellingenbeleid

Aanvraag voor eventuele vrijstellingen verlopen enkel via het EVC bureau van SONedutraining. Het EVC bureau heeft een adviserende rol naar de examencommissie van Iselinge Hogeschool waar vrijstellingsaanvragen in behandeling worden genomen.

 

Startdatum:  woensdag 9 oktober 2019, Iselinge Hogeschool, Bachlaan 11 te Doetinchem.  De lestijden zijn van 15.30 - 20.30 uur. De intakegesprekken vinden plaats op woensdag 18 september 2019.

Data schooljaar 2019-2020:

9 oktober 2019;  30 oktober 2019;  27 november 2019;  15 januari 2020;    12 februari 2020;  1 april 2020;  13 mei 2020;  10 juni 2020;  16 september 2020;  en op 7 oktober 2020 vindt de diploma-uitreiking plaats.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De lerarenbeurs bekostigt alleen master en bacherlor opleidingen. Wist je dat er ook andere mogelijkheden zijn waarin het ministerie de mogelijkheid biedt om opleidingen te volgen? Een van de opties is het levenlanglerenkrediet.

Met ingang van studiejaar 2017 – 2018 kan iedereen tot 55 jaar die geen recht meer heeft op studiefinanciering geld lenen om collegegeld of lesgeld te betalen: het Levenlanglerenkrediet. Zij kunnen dan tegen gunstige voorwaarden hun les- of collegegeld lenen als zij een opleiding in het mbo of het hoger onderwijs volgen.

Voor meer informatie ga naar www.rijksoverheid.nl.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------c0838_phbo_jonge_kind_381

Wanneer je de opleiding bij ons volgt dan weet je dat onze opleiding gecertificeerd is en dat ons instituut onder de naam Iselinge lid is van het landelijk netwerk pabo hogescholen. De deelnemers komen in het landelijk register.

Voor meer info ga naar www.registeropleidingen.nl

Meer weten?

Neem direct contact op.

foto: Cobi Visser

Cobi Visser

senior docent Jonge Kind bij SONedutraining. Samen met Frida Meints auteur van ‘Combinatiegroep 2/3; Doen!

‘Elke dag beter willen worden? Houd het klein!’ Met dit motto geef ik als senior Specialist Het Jonge Kind scholing en training aan mensen die jonge kinderen begeleiden, die elke dag willen leren én… willen genieten van hun vak. Ik ga altijd uit van de praktijk en bouw daarop verder, maar niet zonder onderbouwing vanuit de literatuur.

‘Klein houden’ heeft te maken met overzicht, kleine stapjes zetten, niet alles tegelijk, gewoon is ook goed.

En als de leerkracht elke dag beter wil worden, groeien de kinderen ook.

Daar geloof ik in!

Deel deze pagina op Google Plus Deel deze pagina op LinkedIn