foto: meisjes voor het schoolbord in een grid van balletjes
Leer voor je leven

Registerleraar, waar staan we nu?

Registerleraar, waar staan we nu?

registerleraar_350

Onlangs werd bekend dat het bestuur van de onderwijscoöperatie de ondersteuning van de implementatie van de Wet Beroep Leraar en het Lerarenregister teruggeeft aan de minister.

In de verschillende media zijn er veel tegenstrijdige berichten en meningen over wat dit nu betekent en hoe de toekomst van het register eruit ziet. Het zal je duidelijk zijn, er is nog veel onduidelijk. Vanuit de PO/VO en MBO raad is er veel weerstand over vooral de manier waarop de invoering van het register doorgaat, en door alle berichtgevingen op social media is het niet altijd makkelijk om objectieve informatie te krijgen. Met dit artikel hoop ik je te helpen het kaf van het koren te scheiden en de feiten weer te geven.

Dit artikel is geschreven na een bijeenkomst op het ministerie van OCW en voor publicatie ook voorgelegd aan de programmamanager van het lerarenregister.

Hoe zat het ook al weer?
In een eerder artikel schreef ik wat er dit schooljaar op de planning stond om het verplichte register op 1 augustus 2018 te openen. De eisen van validatie en herregistratie zouden lopende dit schooljaar opgesteld worden, samen met input vanuit het onderwijsveld. De minister had al aangegeven dat de deadline die in eerste instantie op mei 2018 was bepaald, verschoven zou worden.

Huidige situatie
Er is een ‘lerarenparlement’ in het leven geroepen. Dit zijn 24 afgevaardigden vanuit de leerkrachten die al ingeschreven stonden in het vrijwillig register. Deze leden zijn gekozen en onlangs geïnstalleerd. De gedachte is dat met deze groep mensen de beroepsgroep direct invloed heeft op het register en daarmee recht doet aan het oorspronkelijke idee dat het register ‘van, voor en door de leraar” is.

De ontwikkelingen van de afgelopen week maken ook dat het niet realistisch is te verwachten dat de nieuwe validatie eisen, moment van herregisratie en herregistratie eisen voor 1 augustus bekend zijn.

Ondanks de weerstand die in media zichtbaar is, heeft de minister een duidelijke boodschap afgegeven: “het is niet de vraag of het register er komt, maar hoe het register eruit komt te zien”

Alle voorbereidingen die al in gang waren gezet voor het verplichte register lopen dan ook gewoon door:

  • Alle schoolbesturen zijn verplicht de personeelsgegevens door te geven aan DUO.

  • Achter de schermen wordt gebouwd aan een (meer gebruiksvriendelijk) register.

  • Alle gegevens van de mensen die al in het vrijwillige register waren aangemeld, worden gemigreerd naar het verplichte register.

  • Al het aanbod van de aanbieders wat in het vrijwillige register stond, wordt gemigreerd naar het verplichte register.

  • Per 1 augustus 2018 staat iedere leerkracht geregistreerd in het register.

Let op! Alles wat een leerkracht in het portfolio had staan in het vrijwillige register, en al het aanbod van aanbieders wordt wel gemigreerd naar het verplichte register, echter de validatie hiervan niet. Zolang de nieuwe validatie en herregistratie eisen niet bekend zijn, kunnen deze logischerwijs ook niet als gevalideerd in het verplichte register staan!

Alleen bestaand aanbod wordt gemigreerd. Al het nieuwe aanbod wat in het schooljaar 2017-2018 is aangeboden, kan tot de eisen bekend worden, niet in het register opgenomen worden.

Wat betekent dit voor jou?
Zoals je merkt is er veel achtergrond informatie nodig om helder te krijgen wat er nu belangrijk is. Hierbij een aantal vragen en antwoorden uit de praktijk:

Wanneer zijn de nieuwe eisen bekend?
Dat is nu nog onbekend. Wanneer het lerarenparlement de eisen heeft vastgesteld en deze door de minister worden bekrachtigd. De datum is nu nog niet duidelijk

Op 1 augustus staat iedereen verplicht ingeschreven. Per wanneer wordt de herregistratie gedaan (en moet ik dus mijn portfolio op orde hebben?)

Ook dat is onbekend. Het ministerie spreekt nu van het jaartal 20xx

Wat wordt er van mij verwacht per 01 augustus? Hoe weet ik nu welke activiteit ik op kan voeren?
Het is aan te raden al jouw professionaliseringsactiviteiten goed bij te houden. Dit kunnen naast opleidingen en cursussen natuurlijk ook informele activiteiten zijn. Denk hierbij aan intervisie, onderwijscafe, interne studiedagen. Alle activiteiten die jij onderneemt die jou helpen bij jouw professionalisering kun je bewaren. Vraag om bewijs van deelname wanneer je een activiteit volgt bij een externe aanbieder. Wanneer jij alles goed hebt bijgehouden kun je, wanneer de eisen bekend zijn, jouw activiteiten makkelijk in jouw portfolio in het register kwijt.

Wat gebeurt er wanneer ik niets doe?
Wanneer je besluit niet te doen, heeft dit niet direct gevolgen. Je kunt afwachten wat de eisen zijn. Houd er wel rekening mee dat (zoals de berichtgeving nu is) het verplichte register er echt komt en er dus ook een moment komt waarop je moet kunnen aantonen dat jij aan de (nog te stellen) eisen hebt voldaan. Wanneer je niets doet tot het moment van herregistratie kan het veel werk voor je opleveren. Wanneer je alles bijhoudt, is er niets aan de hand.

Waar moet ik nu op letten bij de keuze van mijn professionalisering?
Mijn advies is om je niet te druk te maken over de mogelijk toekomstige eisen. Jij kiest de activiteit en inhoud die jou helpen een stap te zetten in jouw ontwikkeling. Kwaliteit is altijd het uitgangspunt en als jij kunt aantonen dat een bepaalde activiteit jou verder heeft geholpen, dan kan je daar nooit mis mee zitten.

Zoals je merkt is er veel gaande en is er vooral nog veel onduidelijk. Natuurlijk blijf ik je ook de komende tijd op de hoogte houden over de ontwikkelingen.

Heb je vragen of wil je meer weten? Neem gerust contact met me op!

Deel deze pagina op Google Plus Deel deze pagina op LinkedIn