foto: meisjes voor het schoolbord in een grid van balletjes
Leer voor je leven

Van startbekwaam naar basisbekwaam

Van startbekwaam naar basisbekwaam

van_startbekwaam_naar_basisbekwaam_leraar_471

Geef uw leerkrachten een vliegende start

Leerkrachten die hun diploma startbekwaam leraar op zak hebben, willen graag aan het werk. Een deel van deze starters kan snel instromen op een vaste school, anderen beginnen hun loopbaan vanuit een invalpool. Op dat moment begint het proces waarin zij zich ontwikkelen van startbekwaam naar basisbekwaam leraar.

SONedutraining stelde een traject samen voor beginnende leerkrachten, vol tools die hen helpen om verantwoord van start te gaan. De thema’s die aan de orde komen, zijn gekoppeld aan de competenties passend bij basisbekwaamheid. Deelnemers die het studiejaar succesvol afronden, ontvangen het certificaat basisbekwaam leraar.

 

Voor wie?
Het traject van startbekwaam naar basisbekwaam is zowel geschikt voor beginnende leerkrachten die op een vaste school werken, als voor starters die in een invalpool aan de slag gaan. Beide doelgroepen hebben met eigen input bijgedragen aan de inhoud van het traject, en waar van toepassing kunnen deelnemers voor stof of opdrachten kiezen die specifiek bij hun situatie aansluiten.

Inhoud

 • Startassessment
 • Introductiebijeenkomst: Persoonlijk meesterschap (2 dagdelen)
 • Intervisie bijeenkomsten: (4 dagdelen verdeeld over het jaar, 2 docenten aanwezig). ICT vaardigheden, waaronder: het digiboard, en verwerking van data  en kengetallen in verschillende leerlingvolgsystemen (2 dagdelen)
 • Onderwijsconcepten (1 dagdeel)
 • Recente methodes in het onderwijs op gebieden van o.a. instrumentele vaardigheden, wetenschap, cultuur en techniek (2 dagdelen)
 • Omgaan met gedrag (2 dagdelen)
 • Modelling en observerend leren (1 dagdeel)
 • Effectieve instructie (2 dagdelen)
 • Leerlaboratorium: In gesprek met ouders en collega’s (2 dagdelen)
 • Klassenmanagement (2 dagdelen)
 • Solliciteren (1 dagdeel)
 • Eindassessment

Certificering

Als de cursist aan het eind van het traject aan alle gevraagde competenties voldoet, ontvangt hij of zij het certificaat basisbekwaam leraar.

Data en lestijden

De bijeenkomsten worden buiten schooltijd en om de ‘onderwijspieken’ heen georganiseerd. Alle bijeenkomsten duren drie uur. De data en lestijden worden in overleg ingeroosterd.

Handleiding voor de scholen

Vanuit het project Versterking Samenwerking Lerarenopleidingen en Scholen (VSLS) is een handleiding ontwikkeld voor de startende leerkracht. Deze handleiding stellen wij beschikbaar aan alle deelnemende scholen, inclusief een bijeenkomst van een dagdeel waarin we de inhoud toelichten aan bestuurders, directeuren en intern begeleiders. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Kosten
€ 2050,- Alle modules (exclusief assessment). Bij aanpassingen op maat geldt een ander mogelijk lager tarief. Informeer naar de mogelijkheden.

Incompany
Dit traject wordt binnen besturen, academies en/of invalpools incompany georganiseerd. Wilt u dit traject op maat binnen uw organisatie organiseren? Mail naar info@sonedutraining.nl en wij nemen contact met u op.

 

Deel deze pagina op Google Plus Deel deze pagina op LinkedIn