foto: meisjes voor het schoolbord in een grid van balletjes
Leer voor je leven

Post-hbo-opleiding SVIB

Post-hbo-opleiding: School Video Interactie Begeleiding (SVIB)

shutterstock_256332634_5760

Binnenkort staan de data voor schooljaar 2019-2020 op onze site. 

School Video Interactie begeleiding is een positieve en uiterst krachtige coachingsmethodiek, die aanzet tot reflectie, verandering en ontwikkeling. Als SVIBcoach leer je oplossingsgericht coachen, waarbij je gebruik maakt van film-opnames uit de praktijk. Bij deze methodiek wordt uitgegaan van de versterking van geslaagde interacties en interventies (in plaats van het benadrukken van wat fout gaat).

Voor wie?
Leerkrachten en ib’ers die een coachende rol hebben binnen de schoolorganisatie.

Inhoud
Naast de verschillende theoretische uitgangspunten m.b.t. de methodiek van S-VIB staat vooral de eigen casuïstiek centraal. Deelnemers brengen zelf de beelden in van gemaakte klassenopnamen en nagesprekken. Na realisatie van 4 afgeronde begeleidingstrajecten vindt een eindpresentatie plaats.

Tijdens de opleiding leer je:

  • anticiperen op een hulpvraag en van daar uit te filmen;
  • een (micro)analyse te maken van de beelden die tegemoet komt aan wat deze leerkracht wil verbeteren/veranderen;
  • coachen vanuit het beeldmateriaal;
  • gesprekvaardigheden waarbij de leerkracht in zijn/haar kracht wordt gezet;
  • aan de hand van beeldopnamen van de nagesprekken met de leerkracht te reflecteren op eigen gespreksvaardigheden en begeleiderscommunicatie.

Vooropleiding
Pabo-opleiding of hbo-opleiding pedagogiek.

Diploma
Je ontvangt na afronding van de opleiding het post-hbo-diploma School  Video Interactie Begeleiding van SONedutraining en het AIT. Om het diploma up-to-date te houden, volgen deelnemers verplicht een jaarlijks follow-up traject van een dagdeel.

Duur
De opleiding duurt 1 jaar en kan op verschillende momenten van start gaan. In overleg worden 20 bijeenkomsten van 4 uur verspreid over het jaar ingeroosterd. Daarnaast worden met iedere deelnemer coachingsmomenten afgesproken gekoppeld aan de te realiseren opdrachten  

Studielast
De studielast bedraagt 310 uur.

Start
woensdag 13 februari 2019.

Tijd
woensdagen van 15.00 tot 19.00 uur   

Inschrijven?  Mail naar info@sonedutraining.nl

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ook op locatie mogelijk
Vanaf 5 deelnemers is het ook mogelijk de opleiding op locatie te verzorgen. Bel 088 093 -1700 of mail naar info@sonedutraining.nl voor de mogelijkheden.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De lerarenbeurs bekostigt alleen master en bacherlor opleidingen. Wist je dat er ook andere mogelijkheden zijn waarin het ministerie de mogelijkheid biedt om opleidingen te volgen? Een van de opties is het levenlanglerenkrediet.

Met ingang van studiejaar 2017 – 2018 kan iedereen tot 55 jaar die geen recht meer heeft op studiefinanciering geld lenen om collegegeld of lesgeld te betalen: het Levenlanglerenkrediet. Zij kunnen dan tegen gunstige voorwaarden hun les- of collegegeld lenen als zij een opleiding in het mbo of het hoger onderwijs volgen.

Voor meer informatie ga naar www.rijksoverheid.nl.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Meer weten?

Neem direct contact op.

foto: Niek Zewald

Niek Zewald

Opleider SVIB

School Video Interactie Begeleiding  (S-VIB)

“Wij zijn onszelf genoeg” zei enige tijd geleden Luc Stevens tijdens een conferentie over kwaliteit in het onderwijs.  Hij doelde daarbij op het gegeven, dat leerkrachten over het algemeen prima in staat zijn om zelf de kwaliteit van het eigen functioneren te beoordelen. Deze zienswijze, het uitgaan van kracht,  sluit uitstekend aan bij de wijze waarop leerkrachten naar zichzelf (leren) kijken bij de methodiek van SVIB. De camera en de juiste attitude van de begeleider, realiseren dat de leerkracht vanuit eigen kracht aspecten van handelingsverlegenheid ombuigt naar handelingsbekwaam. SVIB gaat over bewustwording van het eigen handelen en wordt (ondanks dat het in het begin soms spannend is) ervaren als buitengewoon effectief en leerzaam in dagelijks handelen voor de klas. 

drs. N.A.H. (Niek) Zewald 
Directeur bij SONedutraining
Opleider S-VIB.

Deel deze pagina op Google Plus Deel deze pagina op LinkedIn